Dagsorden til Generalforsamling

                                                                                                                                       
Dagsorden til generalforsamling i Slangerup og Omegns Køreforening
Generalforsamlingen finder sted i Rytterskolen. Store Rørbækvej 16 3600 Frederikssund.
                                                Onsdag d.16. Januar 2019 kl. 19
Der vil, kl. 18, være fællesspisning inden generalforsamlingen.                                                                              Pris 75 kr. for 3 stk smørrebrød incl. en øl eller vand.  Betales på dagen. Obs. Tilmelding er bindende.                                                                                                    Tilmelding til spisning senest fredag d. 11.1.2019 til Lars på mobil eller sms 21795050
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4. Aflæggelse af budget til godkendelse.
5. Valg af bestyrelse jf. § 6.
6. Valg af bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af 1 kasserer, 2 revisorer og en suppleant.
8. Valg af diverse udvalg.
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt
 Ad pkt. 5 Kirsten Hansen, Lars Nielsen og Teddy Minerth er på valg og modtager alle genvalg.
Ad pkt. 6 Bo Pedersen og Jan Hjorthøj modtager begge genvalg.
Ad pkt. 7 Kirsten Hansen er på valg som kasserer og modtager genvalg. Anne Pedersen og Hans Otto Andersen modtager genvalg som revisorer. Ny suppleant skal vælges.
Ad pkt. 9 Ingen forslag

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal kontingent for 2019 være kasserer Kirsten Hansen i hænde inden starten på generalforsamlingen.