Køre-Trec Stævne 7. oktober 2018

Proposition for fælles åbent KøreTREC ”stævne” d. 7. okt. 2018


Stævnet afholdes på Dortheaslyst, Knapstrup Møllebakke 4 , 4440 Mørkøv


Stævneleder: Majken Olsen, 2016 5337

 

Efter indskrivning afholdes kl. 10.30. Orienteringsmøde om dagens aktivitet og banegennemgang af del 3. Detaljeret program følger efter tilmeldingsfrist.

Konkurrence består af 3 dele:

 

1) Forspændings-, sikkerheds- og udstyrskontrol:

 

2)  Orienteringsdel:

 

Der køres i området omkring Dortheaslyst. Man får et kort udleveret, som man så kører efter på en markeret rute (+ skilte på ruten). Små heste < 109 cm kører ca 2.5 - 4 km og større heste > 109 cm kører ca 4-6 km. Der vil være flere kontrolposter og opgaver på begge ruter. Opgaverne kunne være: køre i slangegang, enhånds kørsel, holde op ad- eller ned ad en bakke, spørgsmål til kusk og grooms, osv.

 

3)  Forhindrings-/opgavedel:

 

Når ekvipagerne returnerer til baneområdet ved Dortheaslyst skal de her i numerisk rækkefølge gennemkøre yderligere 5-8 forhindringer f.eks; Groom står af og åbner led, skarp vending, groom samler små bolde med net, bak ind ind på sidevej eller i port, groom rydder vejen, kørsel i cirkel, groom flytter pind fra en kegle til en anden, m.fl. (1 forhindring kan være en kort keglebane med f.eks. 5 porte).

 

 

Konkurrencen startes altid med del 1, Forspænding. Stævnearrangøren kan frit inkludere opgaver fra 3 i del 2 eller eller vælge, at forhindringsdel skal køres før orienteringsdel. De valgte forhindringer/opgaver i del 2 og 3 offentliggøres normalt på stævnedagen ved orienteringsmødet og ved opslag – da denne aktivitet er manges debut med KøreTREC konkurrence udsendes beskrivelse af de valgte opgaver i mail til deltagerne 8 dage før stævnet

 

Der gives point alt efter opgavenes udførsel af både kusk og groom.

 

ALLE KAN VÆRE MED – uanset niveau.

Generelle bestemmelser:

Stævnet afholdes udendørs.
Der køres i 2 klasser; en begynderklasse (udenfor konkurrence, hvor alle deltagere får dommersedler og roset/ diplom) og i en letøvede konkurrence- klasse incl. placeringsliste og med præmier til de bedst placerede. Begge klasser opdeles i små heste <109 cm og større heste> 109 cm i stang
Stævnet er åbent for alle uanset medlemskab af en køreforening eller ej.
Kuske under 18 år skal have en voksen på vognen.
Alle skal have groom på vognen.
Hest/pony skal være fyldt mindst 4 år i 2018.
Alle sikre vogntyper er tilladt, dog skal vognen være til mindst 2 personer.
Påklædning efter vejret, dog skal ALLE bære hjelm. Deltagere < 16 år skal bære sikkerhedsvest.
Alle skal til forspændingskontrol og have målt hjulafstand, senest 15 min før start.
Opstaldning foregår i egen trailer/lastbil på parkeringspladsen. 
Arrangørerne påtager sig intet ansvar for ulykker, skader eller sygdom der måtte opstå.
Det forventes, at alle kuske har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring på sig selv og sin/sine hest/pony. Vaccinationsattest/hestepas skal kunne fremvises på forlangende
Ret til ændringer forbeholdes.

Start gebyret er 100 kr for medlemmer af de arrangerende foreninger ( Bromme, KEFK, SOK og Nordsvensk) og 125 kr for alle andre.

Tilmelding senest den 26. sept til Henning Nielsen 40328430 ( på SMS ) eller pr. mail til henning.ready@gmail.com. Ved tilmelding skal oplyses navn på kusk, hest, stangmål, vognbredde og vogntype. Om man starter i begynder- eller letøvede klasse.

Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget på:

SOKs Konto: Reg. nr. 9570 Konto nr. 0011890482 med angivelse af aktivitet og fuldt navn.

Tilmelding, der modtages efter 26.9, betragtes som efteranmeldt og der opkræves dobbelt stævnegebyr. Ingen betaling på dagen.

Startliste kommer på facebook og foreningernes hjemmesider.

Vi prøver at arrangere stævnet, så det bliver nyt og spændende for de aktive deltagere, og det bliver seværdigt for publikum bl.a ved at samle krævende og morsomme opgaver og forhindringer på banearealet tæt ved Dortheas Lyst.

 

Vel mødt !! 

 

Hilsen fra KøreTREC-gruppen ( Maiken, Annette/Margit, Lone og Henning )