TopCup DressurCup Nyt

Nyt fra Styregruppe Øst om sæsonen 2021
Kære alle tidligere og fremtidige deltagere til Dressur og Top Cup
Det ser ud til at vi i år vil kunne afvikle de 2 cupper, forudsat at vi alle er indforståede med at overholde de til enhver tid gældende restriktioner.
Aktuelt har vi lov til at være 50 personer samlet til et arrangement – og i skrivende stund, ved vi ikke hvornår det ændres, derfor må vi tage udgangspunkt i dette når vi indbyder til stævner.
Styregruppen forbeholder sig derfor ret til at ændre i kriterierne for de enkelte stævner, ud fra de restriktioner som er gældende på tidspunktet for stævnet.
Dette betyder at kuskene i større omfang end hidtil, selv må løse udfordringer ift. deling af grooms, vogne etc. Arrangørerne vil selvfølgelig stadig være behjælpelig, men i et omfang som gør det muligt at afvikle stævnet.
Startgebyr forbliver uændret kr 150,- pr start (dog kr 200,- i finalestævne) MEN – fælleskassen er tom, så i denne sæson ser det på nuværende tidspunkt, desværre ikke ud til at det vil være muligt at uddele dækkener og præmier i det omfang som vi ellers plejer. Det håber vi at der er forståelse for.
Fælles sløjfeoverrækkelse vil ikke være muligt pt., hvorfor stævnerne vil blive afviklet ud fra devicen ”Kom – kør – og kør hjem”.
Sløjfer vil blive overrakt til næste afdeling (eller efter aftale)
Som det ser ud lige nu, vil det ikke være muligt at have salg af mad og drikke, men vi følger op med info hvis dette ændres.
Udover Covid 19, er der også aktuelt en risiko for smitte med Herpes, hvorfor alle opfordres til IKKE at røre andres heste eller udstyr.
Hvis vi alle bruger vores sunde fornuft, så kan det godt lade sig gøre
Der er også kommet nye dressurprogrammer som I bedes gå ind og kigge på, så I får tilmeldt i det rigtige.
Gå ind på www.danskkoereforbund.dk under konkurrencekørsel. Her kan I se nyeste reglement, samt nye programmer.
Der kommer snarest invitation til Cup i Ullerup
Mvh
Styregruppen Øst
pgv Annette Engberg Nielsen