Propositioner for 50+/- stævne

Søndag den 20. oktober 2019

Slangerup og Omegns Køreforening

Hermed inviterer vi til 50+/- stævne søndag den 20. oktober 2019. Der er mulighed for at starte i følgende 2 klasser:

Klasse 1: 50+ (For kuske der er fyldt 50 år)

Klasse 2: 50- (For kuske, der ikke er fyldt 50 år)

Stævnet består af 3 discipliner: Dressur, maraton og en god, men lidt sen frokost.

Fælles for begge klasser er:

Dressur: Der køres program 3A eller det program du plejer at køre, jf. DressurCup el.lign. Der køres på bane 40x100 m.

Maraton: Der vil være 2 forhindringer, der skal gennemkøres 2 gange. Forhindringerne vil have max 5 porte. Der er ingen etaper, men ca. 200 m mellem forhindringerne. Hver forhindring tidtages individuelt og alle tider/point vil blive lagt sammen og indgå i det samlede resultat for de to første discipliner. Der gives 0,50 strafpoint for hvert sekund ekvipagen befinder sig i forhindringen.

Der køres i mindre grupper á 3 – 4 ekvipager. Forhindringerne gennemkøres i samme rækkefølge, således at ekvipagerne har mulighed for at puste ud imellem gennemkørslerne.

Når alle er færdige med at køre, ordnes hestene/ponyerne, læsses i trailerne, og vi sætter os alle sammen til et veldækket bord med god og veltillavet mad. Der vil være præmieoverrækkelse under frokosten.

Yderligere oplysninger:

 • Vogn: Der køres med samme 2- eller 4-hjulede vogn i begge discipliner. Der må køres med luftgummihjul dog ikke med mindre dimension end knallert dæk. Ingen krav til vognvægt.
 • Groom: Skal være ved hestens hoved under for-/fraspænding og i umiddelbar nærhed af ekvipagen under opvarmningen. Med undtagelse af nedenstående, skal alle ekvipager have det korrekte antal grooms på vognen i alle discipliner. Herfra er undtaget: Hvis kusken er 18 år eller derover og kører med 1-spand pony under 107 cm. (uden sko)/108 cm.(med sko) eller 1-spand miniaturehest, må der køres uden groom på vognen. I dressurkørsel skal der være en groom til stede ved B eller E, og ved kørsel i forhindringer skal groomen være så tæt på ekvipagen, at det er muligt at være klar til at hjælpe ved behov. Groomen skal i alle tilfælde have erfaring med håndtering af heste/ponyer.
 • Påklædning: Maratonpåklædning bæres under begge discipliner inkl. hovedbeklædning, handsker og pisk. Hjelm og sikkerhedsvest er ikke påkrævet i dressuren, men skal bæres i forhindringerne af både kusk og groom, samt være forsvarligt fastspændt.
 • Børn og unge under 18 år skal bære sikkerhedsvest og hjelm i begge discipliner samt på opvarmningsbanen. Børn under 10 år skal køre med hjælpeliner.

 

 • Kuske der er 70 år eller derover får ikke strafpoint, hvis groom hjælper mundtligt i dressuren.
 • Hest/pony skal minimum være fyldt 4 år i stævneåret.
 • Præmier klasse 1 (50+): Der er vandrepokal til samlet vinder og præmie til den kusk, der samlet bliver næstsidst. Der er rosetter til de placerede i de 2 discipliner.
 • Præmier klasse 2 (50-): Der er præmie til samlet vinder og præmie til den kusk, der samlet bliver næstsidst. Der er rosetter til de placerede i de 2 discipliner.
 • Cafeteriet er åbent for salg af morgenmad samt kaffe, the, øl og vand.
 • Gyldigt vaccinationsbevis skal forevises på forlangende.
 • SOK påtager sig intet ansvar for tyveri, ulykker, skader eller sygdom m.v. hos deltagere og tilskuere.
 • FEI’s reglement er gældende, hvor intet andet er anført.
 • Yderligere oplysninger kan fås hos Kirsten Hansen, tlf. 29 65 18 61 eller mail willumsvej@outlook.dk
 • Tilmelding til Kirsten Hansen senest søndag den 13. oktober 2019 på mail willumsvej@outlook.dk . Du bedes oplyse: Ønsket dressurprogram. Kusk: Navn/alder/klub. Pony/hest: Navn/alder/stangmål. Vogn: Vogntype.
 • Husk: At du selv er ansvarlig for at din hest/pony er ansvarsforsikret efter loven á 1. juli 2008. Uden forsikring kan du ikke starte.

Stævnegebyr:

Startgebyr disciplin 1 og 2, pris i alt kr. 150,00.

Disciplin 3 (Frokost): Pris kr. 150,00 pr. person. Drikkevarer kan tilkøbes til yderst rimelige priser.

Stævnegebyret samt betaling for frokost skal være modtaget senest mandag den 14. oktober 2019 på SOK’s konto i Danske Bank, Reg.nr.: 9570, kontonummer: 0011890482. Oplys navn, 50+/- og hvad der betales for.

Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er modtaget.

Vel mødt – vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen

Slangerup og Omegns Køreforening