Varsel:


Til samtlige SOK-medlemmer


Generalforsamling 2019 i SOK
Slangerup og Omegns Køreforening afholder, i overensstemmelse med vedtægterne, generalforsamling Onsdag d. 16.Januar 2019 kl. 19 i Rytterskolen. Store Rørbækvej 16, Store Rørbæk, 3600 Frederikssund.


Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt pr. mail til sekretæren: piagrandal@gmail.com senest 15.12.2018
Dagsorden vil i henhold til vedtægterne blive udsendt samt opslået på på SOKs hjemmeside www.sok-koere.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.


Der vil, inden generalforsamlingen, være fællesspisning kl.18 for de der er interesserede. PRIS: 75 kr. for 3 stk smørrebrød incl 1 øl/vand. Tilmelding til spisning senest fredag d.11. Januar 2019 til Lars på mobil/sms 21795050


Kontingent for 2019 bedes indbetalt senest 7.januar 2019. Kontingent skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen.


Kontingent 2019
Kontingentet indbetales på SOK´s konto i Danske Bank
Reg. Nr. 9570 konto nr. 0011890482
Oplys dit navn og hvad du betaler for med et bogstav. A-F. U eller P A ktiv kr. 400,00 F amilie Kr. 500,00 (samme husstand)
Unge under 18 år Kr. 225,00 P assiv kr. 225,00


Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår.