Regler for TopCup øst 2017 (rev. Marts 2017)  

                                  

 1. 1.    Formål med TopCup er

-          at give mindre øvede kuske og debutanter interesse for køresport gennem overskuelige

      1-dags arrangementer og kammeratligt konkurrence 

-          at give erfarne kuske og elitekuske lejlighed til at træne keglekørsel i henhold til

      gældende FEI regler. Læs på www.koereforebund.dk 

-          at øge interesse og kendskab til køresporten lokalt, regionalt og på landsplan

 

1.  Generelt

1.1     Lokale Køre- og Rideforeninger og Køreselskaber på Sjælland og Lolland Falster (Øst)  står som arrangører.

1.2     En TopCup består af 4-6TopCup stævner + finale. Tid og sted aftales på fællesmødet i december/januar.

1.3     De arrangerende foreninger påtager sig intet ansvar for skader på anden mands ejendom, ej

          heller for skader på personer, heste, ponyer, materiel samt bortkomne sager.

          Alle deltagere skal have den lovpligtige ansvarsforsikring.

1.4     Gyldig vaccinationsattest fremvises på forlangende.

1.5     TopCup stævner annonceres på www.topcup-east.dk, www.topcup-vest.dk,

www.koereforbund.dk, på Køre-og Rideforeningernes samt Køreselskabernes hjemmesider

 

2.  Disciplin

2.1         Forhindringskørsel i henhold til FEI’s reglement for konkurrencekørsel 11. udgave. Kørslen afvikles som en fejlkonkurrence uden omkørsel og med to adskilte gennemkørsler.

2.2         Dommere / dommeraspiranter vælges som hovedregel efter DKF’s dommerliste. 

 

 1. 3.    Deltagere

          3.1     TopCup er åben for medlemmer af Dansk Køre Forbund, Køreselskaber, Køre og Rideforeninger på Sjælland og L/F, og Køreforeninger i Norden.

          3.3     Alderskrav i henhold til FEI’s regler gælder også uden for banen.

          3.4     Kuske 7-16 år skal være ledsaget af groom på mindst 18 år.

          3.5     Hest/pony kan deltage i det kalenderår hvor de fylder 4 år.

          3.6     Der opfordres kraftig til at følge FEI's etiske kodeks med hensyn til alene at deltage i konkurrencer som passer til kuskens og hestens viste formåen.

 

 1. 4.      Banen

4.1   Banens længde skal være 500 m (1sp pony/hest), 550 m (2sp pony) og 600 m (2sp hest), men arealet er vilkårlig.

4.2   Banen skal have 15 forhindringer og kan indeholde 2 kombinerede forhindringer. Bro kan    

        indgå.

4.3   Portene gennemkøres i numerisk rækkefølge. Afstand mellem de enkelte porte er mindst 16 m. Afstanden i kombinerede forhindringer skal svare til målene for 2-sp hest.                 

4.4   Startlinien skal være mindst 20 m fra første port og mållinien mindst 20 m fra sidste port.

4.5   Placeringen af portene skal i sværhedsgrad svare til middelsvær klasse på landsstævner 

4.6   Hjulbredden måles ved jorden mellem hjulenes ydersider.

4.7   Hastighed for gennemkørsel differentieres mellem klasserne og mellem 1- og 2-spand

4.8   Klasse C fra sidste port til mål skal køres i trav eller galop.  

4.9   Banepåvisning mindst 1 time før start samt i en evt. pause iflg. startlisten

 

 

 1. 5.      Konkurrencen

5.1    Ekvipager der gennemfører 2 eller flere stævner i samme år er kvalificeret til at deltage i TopCup finalen.

5.2   Resultatet af de to bedste stævner + finalestævnet = årets placering i TopCup øst finalen.

5.3   Klasserne Elite, A, B, Tospand og Junior kører efter tilladt tid. Klasse C kører efter idealtid +/- 2 sek.  

5.4   Kuskens kvalifikation indikerer klassen, der startes i.

5.5   En kusk kan starte TopCup med mere end én ekvipage. Alle ekvipager deltager i konkurrencen. Hver ekvipage tildeles et ID nr.

5.6   Udskiftning af pony/hest: 1-spand kører med samme pony/hest, 2- spand (1 reservehest) og 4-spand (2 reserveheste) i hele Cup’en.

5.7   Udskiftning af vogntype medfører at ekvipagen tildeles et nyt ID nr.

5.8   Samme ekvipage (hest/pony) kan deltage med max. 2 kuske i samme eller hver sin klasse.

5.9   Efter deltagelse i klasse C for enspand og tospand to år i træk rykker man automatisk op i klasse B.

Vinderen af hver klasse efter finalen, rykker en klasse op.

Oprykning fra enspand klasse A til enspand Elite sker frivilligt eller ved deltagelse i internationale stævner CAI2*/CAI3*/CAI4*.
Juniorkuske, der falder for aldersgrænsen i juniorklassen, rykker op i klasse B, hvis de har kørt 2 år i træk eller mere i Juniorklassen.    

Der kan ikke nedrykkes til lavere klasse uanset spandstørrelse. Frivillig oprykning er tilladt.

5.10 Finalestævnet er åben for alle TopCup øst kuske (dagens kørsel). Kun kvalificerede kuske indgår i finalen.  

       

 1. 6.      Klasser

6.1   Der køres i 6 klasser. Der tages forbehold ved sammenlægning af klasser, hvis der er færre end tre deltagere i klassen. Hvis klasser sammenlægges i det enkelte TopCup-stævne, vil resultaterne indføres i kuskens klasse for den samlede TopCup.

       

Klasse Elite                   1-spand hest og pony. Konkurrencekuske, der kører/har kørt     

internationale stævner CAI2*/CAI3*/CAI4* inden for de sidste 4 år og  kuske fra klasse A, der frivilligt ønsker at rykke op.

Kører efter tilladt tid 250 m/min, fri gangart.                                      Reduceret port bredde i alle porte til + 15 cm.

 

Klasse A                       1-spand hest og pony. Konkurrencekuske, der kører/har kørt     

landsstævner svær klasse inden for de sidste 4 år og opklassificerede kuske fra klasse B.

Kører efter tilladt tid 250 m/min, fri gangart.                                      Reduceret port bredde i alle porte til + 15 cm.

                     

 

Klasse B                         1-spand hest og pony. Øvede kuske herunder nye kuske, som har startet i

                                            klubstævner, landsstævner i let eller middelsvær klasse samt                                                         opklassificerede kuske fra klasse C. Ekstraliner til groom er tilladt.

Kører efter tilladt tid 230 m/min, fri gangart.                                                     Reduceret port bredde i 5 enkeltforhindringer til + 15 cm (markeres med               en anden farve). Øvrige porte + 20 cm.

 

  Klasse C                       1-spand hest og pony. Mindre øvede kuske og debutanter.

                                       Åben for alle aldre. Ekstraliner til groom er tilladt.

                                       Kører efter idealtid 220 m/min +/- 2 sek. fri gangart.

                                       Portbredde + 20 cm

                                        

 

 

Klasse Tospand           Tospand hest og pony. Kuske på alle niveauer.

                                     Tilladt tid hest og pony I ( ABC2/1 ):

                                      A: 250 m/min – B: 230 m/min – C: 220 m/min, fri gangart.

                                     Portbredde + 20 cm

                                     Tilladt tid pony II og III ( ABC2/2 ):

                                     A: 250 m/min – B: 230 m/min – C: 220 m/min, fri gangart. 

                                     Portbredde + 20 cm

                                     Tilladt tid 4-spand og tandem:

                                     A: 250 m/min – B: 230 m/min – C: 220 m/min, fri gangart. 

                                     Portbredde + 30 cm

                                                                                  

Klasse Junior               1-og 2-spand hest og pony. Kusken er 7 - 13 år. Groom skal være en

kusk over 18 år. Ridehjelm og sikkerhedsvest er påbudt på hele ekvipagen. Ekstraliner til groom er tilladt.

                                     Hest + pony I og II            kører efter tilladt til            220 m/min

                                     Pony III over 120 cm         kører efter tilladt tid           200 m/min 

                                     Pony III under 120 cm       kører efter tilladt tid           180 m/min

                                     Gangart: 7 år: trav eller skridt. Ved mere end 5 galopspring gives 5                                         strafpoint pr. gang. 10 år: fri gangart.

                                     Der tages forbehold for ændringer i Juniorreglementet.

 

7. Vogne  

7.1  Alle vogntyper tilladt. Dog med undtagelse af vogne med luft/gummihjul, som har en dimension, som er mindre og svagere end knallerthjul.

7.2   Det anbefales, at alle kuske kører i den vogn, som benyttes til dressur- og keglekørsel ved landsstævner. Det henstilles, at der køres med dressurvogne i klasse A, såfremt kusken har eller har adgang til en dressurvogn.

7.4   Vogn og udstyr skal være rengjort, harmonisk og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

7.5  Vognlygter er ikke obligatorisk.

7.6  Kontrolmåling af vogne ved første stævne. Der arbejdes med faste mål:

125-128 cm kører 148 cm

138-140 cm kører 160 cm

148-150 cm kører 170 cm,

158-160 cm kører 180 cm.

Mål uden for disse kategorier er vognbredde + 20 cm ( kl. A og Elite + 15 cm. Kl. B har 5 porte på +15cm )

For 4-spand gælder vognbredde + 30 cm

7.7  Det er kuskens ansvar at tjekke vognbredder m.v. i de udsendte startlister. Hvis kusken ikke tilkendegiver at der er en fejl medfører det diskvalifikation. Ingen kan starte uden godkendt måling af vognen     

 

8. Påklædning

            8.1  Generelt skal kusk og groom have passende påklædning i forhold til vogntypen.

            8.2   Kusken skal have jakke, hovedbeklædning, handsker, køretæppe/forklæde og pisk.

                    Sweatshirt, t-shirt og skjorteærmer er ikke tilladt. Juniorkuske skal desuden være iført

                    sikkerhedsvest og hovedbeklædningen skal være ridehjelm.

            8.3  Groom skal ligeledes have jakke, hovedbeklædning og handsker.

            8.4  Det understreges, at kusk og groom af sikkerhedshensyn bruger passende fodtøj, som sidder fast på foden.

            8.5   Dommeren kan give tilladelse til at køre med regntøj.

            8.6   Der henvises i øvrigt til FEI regler for påklædning, artiklerne 917.5 og 917.6  

 

 

 

 

9. Points 

            9.1  Generelt følges FEI’s regler for sanktioner i forhindringskørsel.              

                    Ved tilladt tid gives 0,5 strafpoint pr. påbegyndt sekund over den tilladte tid.

                     Ved idealtid  (C-kuske) 0,5 strafpoint pr. sekund under og over den angivne tid.
2 sekunder under og 2 sekunder over idealtid er straffrit og giver ingen strafpoint.
Skridt mellem sidste port og mål medfører 10 strafpoint.

                    At vælte en eller to bolde ned på samme enkelt forhindring, 3 strafpoint.

            9.2  Ikke reglementeret påklædning kusk / groom i en gennemkørsel medfører 5 strafpoint.

            9.3   Tabt hovedbeklædning efter start giver ikke strafpoint                                                   

      9.4   Kører ind på banen uden pisk, 10 strafpoint

              Taber pisk eller sætter den fra sig, 10 strafpoint .

9.5    Groomen skal under kørslen sidde eller stå på sin plads på maratonvogn / træningsvogn.

  Grooming er ikke tilladt og straffes med 10 strafpoints.

   Det tillades i klasse C ( en og tospand ), at groomen og kusken må tale sammen under

   kørslen.

9.6    Opvarmning uden groom på vognen er tilladt for kuske, der kører enspand med pony under

   120 cm. Groomen skal dog befinde sig i umiddelbar nærhed og til enhver tid kunne hjælpe

   kusken, såfremt denne får behov for det. Dette gælder ikke juniorkuske.

      9.7    Strafpoints af de to gennemkørsler lægges sammen og giver det samlede resultat og

                     placering i den lokale konkurrence.

            9.8  Kørt tid af de to gennemkørsler lægges sammen og indikerer rækkefølgen ved samme

                     strafpoints.

            9.9   Resultater fra hver ekvipage/stævne samles i den fælles Resultatliste. Sekretariatet opdaterer resultaterne, som kan ses på www.topcup-east.dk

            9.10         Er en kusk diskvalificeret tæller stævnet ikke i den samlede cup. 

 

10.  Præmier

10.1  Ved lokale stævner gives rosetter til placeringer i hver enkelt klasse.

         Betales af den arrangerende forening.

10.2  Ved finalestævnet gives rosetter til placeringer i hver enkelt klasse.

Betales af fælleskassen.

10.3    De 3 bedst placerede i årets TopCup i hver enkelt klasse modtager roset og ærespræmie. Betales af fælleskassen og evt. sponsorer.

10.4    Pokaler til vinder af hver klasse. Gravering betales af fælleskassen. OBS der er to pokaler i 2-spand klassen som kan fordeles til henholdsvis vinder og bedste kusk af anden kategori.  

10.5    Deltagere i årets TopCup Øst finale modtager en staldplakette. Betales af fælleskassen.

10.6    Præmieoverrækkelse kan ske efter hver klasse. Det vil fremgå af den udsendte startliste.  

10.7    Ved præmieoverrækkelsen til Finalestævnet møder kusken så vidt muligt med forspændt ekvipage.

 

11.  Tilmelding

11.1  Ved tilmelding skal kusken sende/maile tilmelding med alle relevante oplysninger om   ekvipagen dvs. navn, vognbredde, klasse og ID nr. til den arrangerende forening.

         Kuske der ikke har et Top Cup ID nr. skal udfylde og sende ID-blanketten til den    arrangerende forening, som sørger for at oprette ID nr. til kusken. 

         ID-blanket på www.topcup-east.dk  skal anvendes.

11.2  Tilmelding senest 10 dage før stævnet til den arrangerende forening.

 

11.3  Startgebyr betales ved tilmelding eller efter aftale med den arrangerende forening.

         Efteranmeldelse vil medføre dobbelt startgebyr. Udeblivelse og ubegrundet afmelding    senere end tre dage før stævnet medfører ikke refundering af startgebyr. Er en kusk i  restance kan der ikke startes i følgende TopCup stævne før den er betalt.

11.4  Individuelt Startnr. benyttes ved de enkelte stævner.

11.5  Kusken er ansvarlig for at meddele ændringer i ekvipagen (vogntype, hest, spand) til den arrangerende forening. Ekvipagen får et nyt ID nr.

 

 12.  Gebyr Øst

 12.1  Lokale stævner:                        150 kr. pr. ekvipage (heraf 50 kr. til fælleskassen)
                                                   75 kr. pr. juniorekvipage (heraf 25 kr. til fælleskassen)

 12.2  Finale stævne:                           150 kr. pr. ekvipage.

 12.3  Fælleskassen betaler                 Tidtageranlæg til alle stævner, finalerosetter, staldplaketter

                                                           gravering af pokaler samt evt. tilskud til præmier.

Stævner 2017– Øst 

 • ·           9. april                   Dressur Cup / Top Cup       UKR             Ullerup
 • ·         23. april                   Dressur Cup / Top Cup       SSK              Juellund
 • ·         11. juni                    Dressur Cup / Top Cup       SOK              Slangerup
 • ·           2. juli                                           Top Cup        BKF              Nyvang
 • ·         13. august               Dressur Cup / Top Cup       DKS              Dorthealyst
 • ·         17. Sept   Finale     Dressur Cup / Top Cup       ALLE           Dorthealyst