SOK Aktiviteter 2020

Søndag d. 12. januar kl. 14.00 underv. v. Sofie Kongsted

Torsdag d. 23. januar Generalforsamling

Lørdag d. 25. januar SOK Indendørs Maraton

Søndag d. 09. februar kl. 14.30 Kegletræning hos Anne og Hans-Otto

Søndag d. 16. februar kl. 14.00 underv. v. Sofie Kongsted

Tirsdag d. 18. februar kl. 18.30 Besøg på Carlsberg

Søndag d. 08. marts kl. 14.00 underv. v. Sofie Kongsted

Søndag d. 15. marts kl. 14.30 Kegletræning hos Anne og Hans-Otto Aflyst pga. Corona virus

Søndag d. 22. marts kl. 14.00 Stutteri besøg hos Hanne Willer Aflyst pga Corona virus

Lørdag d.  28. marts kl. 9.30 Standerhejsning

Tirsdag d. 07. april  kl.16.30 Undervisning v. Sofie Kongsted

Tirsdag d. 21. april  Kl. 16.00 Kegler eller?

Tirsdag d. 05. maj   kl. 16.30 Undervisning v. Sofie Kongsted

Tirsdag d. 19. maj  Kl. 16.00 Kegler eller?

Tirsdag d. 02 juni Kl. 16.30 Undervisning v. Sofie Kongsted

Lørdag d. 13. juni DressurCup/TopCup

Lørdag d. 12. september Klubmesterskab

Søndag d. 04. oktober 50+/-

Årets aktiviteter med hensyn til undervisning og kegletræning med mere, er endnu ikke lagt fast, men vil blive sat på denne side efterhånden.