SOK Aktiviteter 2020

Søndag d. 12. januar kl. 14.00 underv. v. Sofie Kongsted

Torsdag d. 23. januar Generalforsamling

Lørdag d. 25. januar SOK Indendørs Maraton

Søndag d. 09. februar kl. 14.30 Kegletræning hos Anne og Hans-Otto

Søndag d. 16. februar kl. 14.00 underv. v. Sofie Kongsted

Tirsdag d. 18. februar kl. 18.30 Besøg på Carlsberg

Søndag d. 08. marts kl. 14.00 underv. v. Sofie Kongsted

Søndag d. 15. marts kl. 14.30 Kegletræning hos Anne og Hans-Otto Aflyst pga. Corona virus

Søndag d. 22. marts kl. 14.00 Stutteri besøg hos Hanne Willer Aflyst pga Corona virus

Lørdag d.  28. marts kl. 9.30 Standerhejsning

Søndag d. 5. april Kør for dommer 5 deltagere Arnild dommer

Tirsdag d. 07. april  kl.16.30 Undervisning v. Sofie Kongsted Aflyst

Mandag d. 13. april ". Påskedag Kegler v. Teddy 8 deltagere

Tirsdag d. 21. april  Kl. 17.00 Undervisning v. Sofie Kongsted 6 ekvipager

Tirsdag d. 05. maj   kl. 16.30 Undervisning v. Sofie Kongsted 5 deltagere

Lørdag d. 17. maj fra kl. 10.00 Keglebane ved Teddy

Tirsdag d. 19. maj  Kl. 16.00 ? Aflyst pga. Corona

Tirsdag d. 02 juni Kl. 17.00 Undervisning v. Sofie Kongsted

Lørdag d. 13. juni DressurCup/TopCup Aflyst

Torsdag d. 18. juni Underv. ved Sofie aflyst pga. afbud

Søndag d. 21. juni Keglebane v. Teddy Aflyst kun en tilmeldt

Tirsdag d. 30. juni Underv. v. Sofie 4 ekvipager

Søndag d. 12. juli Keglebane v. Teddy 10 ekvipager til start 

Torsdag d. 16. juli Underv. v. Sofie

Tirsdag d. 18. august underv. ved Sofie Aflyst pga for få tilmeldte

Søndag d.23. august "Kør for Dommer v. Arnild og Keglebane v. Preben 7 til "Dommer" 9 til keglebane. 

Tirsdag d. 08. september underv. ved Sofie 5 ekvipager tilmeldt Aflyst Sofie syg hund

Lørdag d. 12. september Klubmesterskab

Tirsdag d. 22. september underv. v. Sofie  4 deltagere

Torsdag d. 01. oktober underv. v. Sofie Kongsted

Søndag d. 04. oktober Klubstævne

 

Årets aktiviteter med hensyn til undervisning og kegletræning med mere, er endnu ikke lagt fast, men vil blive sat på denne side efterhånden.