Invitation til  TopCup/DressurCup  den 11.06.2017  i SOK.

 

Sted: SOK kørecenter, Fabriksvangen 29, 3550 Slangerup.

Stævneleder :Malene Hjortsberg Nielsen

 

Vær opmærksom på ændringer  i TopCup Regler 2017 og Glinkowski DressurCup Regler 2017

Ved start af begge cup’er køres dressuren før keglekørslen. Der tages hensyn til kuske der kører med samme vogn/ekvipage, groomer for hinanden etc. – husk at give tydelig besked ved tilmeldingen. Ligesom starttiderne tilpasses i det omfang det er muligt

 

KUSKELICENS : Du skal have betalt kuskelicens for at kunne starte dressur-og topcup 2017.

 

Det kan blive nødvendigt at ændre nogle starter i forhold til den aktuelle klasse. Afslutning af klasserne og præmieoverrækkelse vil fremgå at startlisten.

Banerne er åbne mindst en time før start og i pauserne.

Der køres med samme startnummer i dressur og kegler.

 

Henvendelse vedrørende spørgsmål til: Malene Hjortsberg Nielsen Tlf. 52885346

 

Send kun én tilmeldingmed oplysning om ID NUMMER og hvad du starter i (DressurCup og TopCup) til Malene H. Nielsen : teamhjortsberg@gmail.com

Hvis du ikke har et ID-nummer, sendes tilmeldingen online til Gyda som sørger for tildeling af ID-numre.

Startgebyr 150 kr. / børn 75 kr.  for hver enkelt start.

                     

Betaling skal være registreret og  modtaget senest d. 2/6-2017

Senere tilmelding og betaling, betragtes som efteranmeldelse og det er dobbelt startgebyr.

På SOK´s konto i Danske Bank: Reg. nr. 9570 kontonr. 0011890482.

Oplys dit navn og ”TC/DC 11.06.17”.  

Tilmeldingen er først gældende, når deltagergebyret er modtaget. 

Bemærk har du ikke tidligere deltaget i TopCup,

så læs om konkurrencen og tilmelding på www.sok-koere.dk

Eller http://www.topcup-east.dk/?Forside.

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen

Slangerup og Omegns Køreforening