Undervisning søndag d. 7. marts hos Anne og Hans-Otto, aflyses pga. risiko for Herpes Virus.
 
Kære SOK Medlem
 
Planen var at afholde vores generalforsamling den 28. januar 2021. Men som så mange gange før i det forløbne år, så spænder Corona ben for vores planer.
 
Vi i bestyrelsen har derfor besluttet at udsætte generalforsamlingen, indtil det igen er forsvarligt at mødes så mange mennesker, som ikke ser hinanden til hverdag. Vi håber meget, at generalforsamlingen kan afholdes i februar/marts måned. Nærmere info omkring dato og tidspunkt følger så snart vi har disse oplysninger, så husk at holde godt øje med Jeres mail, hjemmesiden og Facebook.
 
I mellemtiden fremsender vi foreløbig dagsorden til generalforsamlingen. Som I vil kunne se, så træder undertegnede ud af bestyrelsen. Jeg har haft 10 gode år med bestyrelsesarbejde og synes nu, at det er tid til, at der træder friske og nye kræfter ind i bestyrelsen. Derfor må I gerne allerede nu begynde at overveje , hvad I kan bidrage med som medlem af SOK, eventuelt som nyt medlem af bestyrelsen.
 
Det er ingen hemmelighed, at 2020 virkelig har udfordret os på vores aktivitetsniveau, og dermed også økonomien. Jeg skal derfor endnu engang henstille til, at de af Jer, der endnu ikke har indbetalt Jeres kontingent for 2021, får bragt dette i orden så hurtigt som muligt. Så er der nemlig ingen tvivl om, om I kan deltage i arrangementer, stævner og undervisning, når vi forhåbentlig får lov at starte aktiviteter op igen i løbet af foråret.
 
Har I spørgsmål til ovenstående, er I naturligvis velkomne til at kontakte undertegnede eller et af de øvrige medlemmer i bestyrelsen.
 
Mange hilsner
 
Kirsten Hansen
Slangerup og Omegns Køreforening
Obs. Nye datoer! Vi er igen så heldige, at Anne og Hans-Otto har givet os lov til at låne deres udendørs ridebane, Fuglebakkevej 11, 3000 Helsingør, til undervisning ved Sofie Kongsted. På grund af Corona restriktioner, må vi ikke modtage undervisning i ridehuset. Datoerne er følgende søndage: 07.03.21 og 21.03.21 fra kl. 14.00 Pris 200 kr. for undervisning, der betales til Sofie på dagen. Hvis vejret bliver for dårligt, så aflyser vi undervisningen. Tilmelding til Anny på mobil: 21200168, senest tre dage før undervisning.
Vi henstiller til, at gældende retningslinjer i forbindelse med Corona overholdes, og vi skal derfor henstille til, at man kører hjem så hurtigt som muligt efter endt undervisning.

Styregruppen har afholdt møde omkring indendørs Marathoncup 20/21

Styregruppen har på mødet besluttet, at aflyse Maraton Cuppen pga. den nuværende usikre situation med Corona. Udsigten til at alle stævner over de næste 5 måneder kan holdes, er ikke stor.

Det er op til de enkelte Køreforeninger, om de vil afholde et ministævne udenfor Maraton Cup regi. Vi opfordrer til, at alle regler selvfølgelig skal overholdes, og henviser til DRFs hjemmeside for retningslinjer.

Styregruppen håber at kunne afholde et indendørs stævne ultimo februar eller primo marts 2021.

På Styregruppens vegne

Denne dejlige vogn er til rådighed i Sok for 25 kr. for en time. Ring til Lars Nielsen 21795050 for udlån af nøgle. Vognen kan bruges med en lille hest eller en 1 eller 2 er pony. Eget seletøj skal medbringes. Det kan ikke forventes, at man kan booke vognen for mere end 1 time pr. træningsdag/stævne.  

Betaling for lånevogn 25 kr. som sendes på MobilePay til Kirsten 29651861 Skriv venligst "Lånevogn SOK" i teksten

 

De nye SOK jakker i soft-shell med broderet SOK-logo til 500kr. Kan bestilles hos Lars 48289928 

Webmaster: Anny Olsen
Kontaktes på tlf. 21 20 01 68 eller anny@sok-koere.dk