Indkaldelse til generalforsamling Torsdag d. 26.01.2017 kl.19

Afholdes hos Lars Nielsen Slangerupvej 3 3550 Slangerup.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Lars Nielsen i hænde senest d. 15.12.2016. Forslag kan sendes pr. mail på jala@nielsen.mail.dk

Dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 3.01.2017 og vil herefter kunne ses på hjemmesiden

For deltagelse i generalforsamlingen skal kontingent 2017 være betalt.

Kontingentet indbetales på SOK´s konto i Danske Bank

Reg. Nr. 9570 konto nr. 0011890482

Oplys dit navn og hvad du betaler for med et bogstav.
A-F. U eller P
A ktiv kr. 375,00

F amilie Kr. 475,00 (samme husstand)

U nge under 18 år Kr. 200,00

P assiv kr. 200,00 

 

Indbetalinger til SOK

      Danske Bank

Reg. nr. 9570 Konto nr. 0011890482

Skriv hvad betalingen vedrører.

 

 

De nye SOK jakker i soft-shell med broderet SOK-logo til 500kr. Kan bestilles hos Kirsten tlf. 29651861

Som I kan se på vores hjemmeside har vi fået lavet en aftale med Klindt Rideudstyr om nye klubjakker. Det er i en lækker softshell udgave. Der hænger nu nogle stykker i klubhuset, der kan prøves, hvis man har interesse i at købe en.

 

Webmaster: Anny Olsen
Kontaktes på tlf. 21 20 01 68 eller anny@sok-koere.dk