Seneste nyt

11-Januar-2022

Medlemmernes egne historier

Jeg mangler jeres gode/sjove/pinlige historier gerne med foto til et nyt punkt på hjemmesiden. Send til mette@SOK-koere.dk

11-Januar-2022

Oprydning

Jeg har ændret lidt på hjemmesiden, kom gerne med feedback eller ønsker på mail mette@SOK-koere.dk

11-Januar-2022

Stævne kalender 2022

11-Januar-2022

Generalforsamling

Husk generalforsamling den 27.Januar kl 19.Husk tilmelding til spisning på mail jala@nielsen.mail.dk

GENERALFORSAMLING  2022

 

Slangerup og omegns køreforening afholder, i overensstemmelse med vedtægterne,

General forsamling d 27 januar 2022 kl 1900

Generalforsamlingen vil blive afholdt hos Lars Formand Slangerupvej 3 3550 Slangerup.

Der vil være mulighed for fællesspisning, smørrebrød kl 18.00. Tilmeldig skal ske til Lars på mail jala@nielsen.mail.dk senest d 22 januar.  Pris 50 kr.

 

Kontingent skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen. 

Kontingent 2022 

Kontingentet indbetales på SOK´s konto i Danske Bank  

Reg. Nr. 9570 konto nr. 0011890482 

Oplys dit navn og hvad du betaler for med et bogstav. 

 

A ktiv kr. 400,00                   

F amilie Kr. 500,00 (samme husstand)  

U nge under 18 år Kr. 225,00 

P assiv kr. 225,00 

 

Dagsorden til generalforsamling 2022 

Slangerup og Omegns Køreforening 

Dagsorden ifølge reviderede vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

4. Aflæggelse af budget til godkendelse. 

5. Beslutning om indkomne forslag.

6. Valg  til bestyrelse inkl suppleanter.

7. Eventuelt. 

Ad pkt. 6 

 

Bestyrelsen indstiller Lars Nielsen som formand og Charlotte Hersdorf som kasser

Katrine og Mette modtager genvalg ift nye vedtægter

 

Ad pkt. 7 

 

Karina Froeshøj opstiller som revisor

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal kontingent for 2022 være indbetalt  på foreningens konto i Danske Bank inden starten på generalforsamlingen.  

Denne dejlige vogn er til rådighed i Sok for 25 kr. for en time. Ring til Lars Nielsen 21795050 for udlån af nøgle. Vognen kan bruges med en lille hest eller en 1 eller 2 er pony. Eget seletøj skal medbringes. Det kan ikke forventes, at man kan booke vognen for mere end 1 time pr. træningsdag/stævne.  

Betaling for lånevogn 25 kr. som sendes på MobilePay til Karina Froeshøj: 20681288  Skriv venligst "Lånevogn SOK" i teksten

 

De nye SOK jakker i soft-shell med broderet SOK-logo til 500kr. Kan bestilles hos Lars 48289928