Indkaldelse til generalforsamling Torsdag d. 26.01.2015 kl.19

Afholdes hos Lars Nielsen Slangerupvej 3 3550 Slangerup.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formand Lars Nielsen i hænde senest d. 15.12.2015. Forslag kan sendes pr. mail på jala@nielsen.mail.dk

Dagsorden til generalforsamlingen udsendes senest 3.01.2017 og vil herefter kunne ses på hjemmesiden

For deltagelse i generalforsamlingen skal kontingent 2017 være betalt.

Kontingentet indbetales på SOK´s konto i Danske Bank

Reg. Nr. 9570 konto nr. 0011890482

Oplys dit navn og hvad du betaler for med et bogstav.
A-F. U eller P
A ktiv kr. 375,00

F amilie Kr. 475,00 (samme husstand)

U nge under 18 år Kr. 200,00

P assiv kr. 200,00 

 

Indbetalinger til SOK

      Danske Bank

Reg. nr. 9570 Konto nr. 0011890482

Skriv hvad betalingen vedrører.

 

Stor tak til Jørgen Konge for endnu en god og lærerig sæson. Med venlig hilsen SOK bestyrelse.

 

De nye SOK jakker i soft-shell med broderet SOK-logo til 500kr. Kan bestilles hos Kirsten tlf. 29651861

Som I kan se på vores hjemmeside har vi fået lavet en aftale med Klindt Rideudstyr om nye klubjakker. Det er i en lækker softshell udgave. Der hænger nu nogle stykker i klubhuset, der kan prøves, hvis man har interesse i at købe en.

 

Webmaster: Anny Olsen
Kontaktes på tlf. 21 20 01 68 eller anny@sok-koere.dk